Brexiti mõju üleliidulistele intellektuaalomandiõigustele

Tulenevalt lahkumislepingu hiljutisest ratifitseerimisest astub Ühendkuningriik 1. veebruaril 2020 Euroopa Liidust välja. Sellegipoolest jääb liidu õigus Ühendkuningriigis kehtima kuni üleminekuperioodi lõpuni, milleks on praegustel andmetel 31. detsember 2020. Sellel perioodil ei toimu muudatusi üleliiduliste intellektuaalomandiõiguste (nt Euroopa Liidu kaubamärk või Ühenduse disainilahendus) kehtivuse osas Ühendkuningriigis.

Üleminekuperioodi lõppedes on Ühendkuningriik kohustatud liidu registreeritud intellektuaalomandiõiguste omanikele tagama Ühendkuningriigis võrreldava õiguse, mille tekkimiseks ei ole praegustel andmetel vaja esitada täiendavat taotlust ega maksta riigilõivu. Riigisisene registreering kestab sama perioodi nagu oleks samal territooriumil kehtinud liidu registreeritud intellektuaalomandiõigus, misjärel võib taotleda ka kehtivuse pikendamist, kuid juba siseriikliku õiguse alusel.

Oluline on täheldada ka seda, et üleminekuperioodi lõppemise hetkel taotluse staadiumis olevad ehk mitteregistreeritud liidu õigused (nt Euroopa Liidu kaubamärk) saavad Ühendkuningriigi kaubamärgitaotluseks vaid siis, kui selleks esitatakse täiendav avaldus 9 kuu jooksul üleminekuperioodi lõppemisest.

Täpsem info üleminekuperioodile järgnevast õiguste kaitsest ning protseduurireeglitest saabub eeldatavasti lähikuudel. Vähemasti 31. detsembrini 2020 võivad üleliiduliste intellektuaalomandiõiguste omanikud olla kindlad, et püsib praegune status quo.

Täiendav eestikeelne info on kättesaadav siin ning ingliskeelne info siin ja siin.