Eesti Patendiamet avaldas aastaraamatu 2016

3.mail ilmus Patendiameti poolt väljaantav aastaraamat 2016, mis kätkeb endas erinevaid statistilisi andmeid intellektuaalomandi objektide kohta ning samuti suurimaid muutuseid, mis on aset leidnud viimase aasta jooksul.

Patendiameti peadirektor Margus Viher tõi eessõnas välja, et 2016 oli ameti jaoks suur muudatuste aasta. Muuhulgas vahetati välja 20 aastat toiminud infosüsteem kaubamärgi- ja tööstusdisainilahenduste taotluste menetlemiseks ning kaasajastati ka Patendiameti andmebaaside infotehnoloogilisi lahendusi. Järgmiseks suureks sammuks on täielik üleminek e-toimikule lähiaastatel.

Üheks oluliseks fookuseks oli rahvusvahelise koostöö edendamine erinevate organisatsioonide ning teiste riikide patendiametitega, näiteks osaleti aktiivselt kommunikatsioonivõrgus CoConet. Samuti toimub menetluspraktikate ühtlustamine 2016. aasta märtsis uue nime saanud EUIPO-ga (Euroopa Intellektuaalomandi Amet, varasemalt Siseturu Ühtlustamise Amet).

Kuigi Patendiameti sisemised ümberkorraldused olid 2016. aastal ulatuslikud (kunagise 82 ametikoha asemel on 65 teenistuskohta), oli Patendiameti töö peadirektori sõnul viljakas. Seda näitlikustab muuhulgas asjaolu, et riigieelarvesse laekus ameti tegevusest ligi miljon eurot puhastulu.

Tutvu aastaraamatuga lähemalt siin: http://www.epa.ee/sites/www.epa.ee/files/elfinder/dokumendid/aasta2016.pdf.