Eesti Patendiamet avaldas Patendiameti aastaraamatu 2015

14. aprillil ilmus Patendiameti poolt väljaantav aastaraamat 2015, mis kätkeb endas erinevaid statistilisi andmeid intellektuaalomandi objektide kohta ning samuti suurimaid struktuurilisi ja metoodilisi muutuseid, mis on aset leidnud viimase aasta jooksul. Lisaks sellele sisaldub aastaraamatus informatsioon erinevate Patendiameti poolt väljaantavate publikatsioonide kohta ning ka edasiste eesmärkide kohta 2016. aastaks.

Patendiameti peadirektor tõi muuhulgas enda eessõnas välja, et 2015. aastal vähenes kõikide intellektuaalomandi objektide ekspertiisile kuluv aeg. Näiteks kestab kaubamärgi registreerimistaotluse ekspertiis keskmiselt 8,5 kuud ning patentide puhul on kestuseks umbes 2 aastat. Toimunud muudatus on kindlasti seotud ka asjaoluga, et 2015. aastal oli Patendiameti üheks eesmärgiks tööstusomandi eseme kaitse taotlemise e-teenuste arendamine ja menetluse tarkvara nüüdisajastamine.

2016. aastal jätkab Patendiamet juba uue sisestruktuuriga. Vähenenud on juhtimistasandite ja struktuuriüksuste ning ametikohtade arv. Üheks põhjuseks on soov teha Patendiametist kompetentsikeskus, kus töötavad spetsialistid, kes saavad enda töö eest väärilist tasu.

Loe aastaraamatut siit: http://www.epa.ee/sites/www.epa.ee/files/elfinder/dokumendid/aasta2015.pdf