Eesti tööstusomandi objektide statistika 2017

Eesti Patendiamet avalikustas 2017. aasta tööstusomandi objektide statistika, mis puudutab taotluste menetluse ja vastavate registrite statistilist aruandlust.

Muuhulgas nähtub raportitest, et 2017. aastal oli esitatud patenditaotluste arv 41, kusjuures 4 neist esitati PCT kaudu ja 37 olid siseriiklikud taotlused. Registrisse kanti 1789 ning registrist kustutati 852 Euroopa patenti. Kasuliku mudeli taotluste arv oli 55, kusjuures kõik esitati siseriiklike taotlustena.

Kokku esitati 1272 siseriiklikku kaubamärgitaotlust, 1055 neist Eesti isikute poolt. Täiendavalt taotleti Eestis kaitset 1260-le kaubamärgile Madridi süsteemi kaudu. Aastal 2017 tegi Eesti Patendiamet 1411 siseriiklike kaubamärkidega seonduvat otsust ja 1122 neist olid registreerimisotsused. Madridi süsteemi kaudu esitatud kaubamärkide otsustega seotud numbrid olid vastavalt 1000 ja 911.

Esitati ka 46 siseriiklikku tööstusdisainilahenduse taotlust, kusjuures Haagi süsteemi kaudu esitati lisaks 88 registreerimistaotlust.

Täiendav detailne informatsioon statistika kohta on kättesaadav Eesti Patendiameti kodulehel: http://www.epa.ee/et/statistika/statistika-2017.