Eesti tööstusomandi objektide statistika – 2021. aasta esimene pool

Eesti Patendiamet avalikustas 2021. aasta esimese poole tööstusomandi objektide statistika, mis puudutab taotluste menetluste ja vastavate registrite statistilist aruandlust.

Muuhulgas nähtub raportitest, et 2021. aasta esimeses pooles oli esitatud patenditaotluste arv 19, kusjuures kõik olid siseriiklikud taotlused. Registrisse kanti 790 ning registrist kustutati 626 Euroopa patenti. Taastati 20 patendi õiguskaitse. Kasuliku mudeli taotluste arv oli 29, kusjuures 3 neist esitati PCT kaudu.

Kokku esitati 930 siseriiklikku kaubamärgitaotlust, 819 neist Eesti residentide poolt. Täiendavalt taotleti Eestis kaitset 493-le kaubamärgile Madridi süsteemi kaudu. 2021. aasta esimeses pooles tegi Eesti Patendiamet 927 siseriiklike kaubamärkidega seonduvat otsust ja 775 neist olid registreerimisotsused. Madridi süsteemi kaudu esitatud kaubamärkide otsustega seotud numbrid olid vastavalt 504 ja 487.

Esitati ka 27 siseriiklikku tööstusdisainilahenduse taotlust, kusjuures Haagi süsteemi kaudu esitati lisaks 11 registreerimistaotlust.

Täiendav detailne informatsioon statistika kohta on kättesaadav Eesti Patendiameti kodulehel: https://www.epa.ee/et/statistika/statistika-2021-i-poolaasta.