Eesti tööstusomandi objektide statistika 2021

Eesti Patendiamet avalikustas 2021. aasta tööstusomandi objektide statistika, mis puudutab taotluste menetluse ja vastavate registrite statistilist aruandlust.

Muuhulgas nähtub raportitest, et 2021. aastal oli esitatud patenditaotluste arv 26, kusjuures vaid 1 neist esitati PCT kaudu ja 25 olid siseriiklikud taotlused. Registrisse kanti 1595 ning registrist kustutati 1400 Euroopa patenti. Kasuliku mudeli taotluste arv oli 51, millest 4 esitati PCT kaudu.

Kokku esitati 1586 siseriiklikku kaubamärgitaotlust, 1371 neist Eesti isikute poolt. Täiendavalt taotleti Eestis kaitset 890-le kaubamärgile Madridi süsteemi kaudu. Aastal 2021 tegi Eesti Patendiamet 1662 siseriiklike kaubamärkidega seonduvat menetlusotsust ja 1383 neist olid registreerimisotsused. Madridi süsteemi kaudu esitatud kaubamärkide otsustega seotud numbrid olid vastavalt 936 ja 898.

Esitati ka 40 siseriiklikku tööstusdisainilahenduse taotlust, kusjuures Haagi süsteemi kaudu esitati lisaks 35 registreerimistaotlust.

Täiendav detailne informatsioon statistika kohta on kättesaadav Eesti Patendiameti kodulehel: https://www.epa.ee/et/statistika/statistika-2021.