Eesti tööstusomandi objektide statistika – 2022. aasta esimene pool

Eesti Patendiamet avalikustas 2022. aasta esimese poole tööstusomandi objektide statistika, mis puudutab taotluste menetluse ja vastavate registrite statistilist aruandlust.

Muuhulgas nähtub raportitest, et 2022. aasta esimeses pooles oli esitatud patenditaotluste arv 9, kusjuures 7 neist esitati Eesti taotlejate poolt. Registrisse kanti 682 ning registrist kustutati 587 Euroopa patenti. Taastati 13 patendi õiguskaitse. Kasuliku mudeli taotluste arv oli 21, kusjuures vaid 1 neist esitati PCT kaudu.

Kokku esitati 534 siseriiklikku kaubamärgitaotlust, 453 neist Eesti residentide poolt. Täiendavalt taotleti Eestis kaitset 447-le kaubamärgile Madridi süsteemi kaudu. 2021. aasta esimeses pooles tegi Eesti Patendiamet 764 siseriiklike kaubamärkidega seonduvat otsust ja 721 neist olid avaldatud registreerimisotsused. Madridi süsteemi kaudu esitatud kaubamärkide otsustega seotud numbrid olid vastavalt 388 ja 292.

Esitati ka 20 siseriiklikku tööstusdisainilahenduse taotlust, kusjuures Haagi süsteemi kaudu esitati lisaks 11 registreerimistaotlust.

Täiendav detailne informatsioon statistika kohta on kättesaadav Eesti Patendiameti kodulehel: https://www.epa.ee/amet-uudised-kontakt/patendiamet/statistika#2022-1.