Ettevaatust petu- ja libaarvete saatjatega

libaarve-iptsTaas on aktiviseerunud petu- ehk libaarvete saatjad. Niinimetatud libaarveid saadetakse paljudele kaubamärgi- ja patendiomanikele enamasti posti teel. Libaarved on vormistatud nii, et need võimalikult sarnaneksid intellektuaalomandiga seotud Euroopa Liidu või rahvusvaheliste büroode ametlikele dokumentidele ja neil kasutatakse reaalsete kaubamärkide, patentide avalikes andmebaasides olevaid andmeid (kaubamärgi reproduktsioon, taotluse number, esitamise kuupäev jms).

Selliste arvetega on levinud fiktiivse organisatsiooni nimel justkui intellektuaalomandi õiguskaitsega seotud ametlike lõivude küsimine.

Oluline on siinkohal täheldada, et arvete lõpus seisab tihtipeale väikeses formaadis hoiatus, kus juhitakse arve saaja tähelepanu sellele, et tegemist ei ole ametliku asutuse arvega ning arve tasumise kohustust arve saajal ei lasu. Sellegipoolest neid arveid ikkagi vahel tasutakse (ehkki selle kohta puudub täpne statistika).

Igal juhul on selliste arvete saatmise näol tegemist kaubamärgi- ja patendiomanike tahtliku eksitamisega, mille eesmärgiks on kasu lõigata inimeste vähesest teadlikkusest ja tähelepanematusest. Rõhutame, et Eesti Patendiamet ja OHIM (Euroopa Ühenduse kaubamärkide registreerimisega tegelev Euroopa Siseturu Ühtlustamise Amet) ei saada taotlejatele mingeid arveid, kuid kahtluse korral soovitame alati konsulteerida oma patendivolinikuga.

Libaarveid on väga erinevates variatsioonides ja erinevate kujundustega. Ühte levinud näidet libaarvest näeb siit:

http://www.epa.ee/sites/www.epa.ee/files/elfinder/dokumendid/libaarve-ipts.pdf