Euroopa Liidus viidi läbi uuring väikese ja keskmise suurusega ettevõtete IP õiguste kohta

 

Käesoleval aastal viis värskelt nime muutnud Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (endine Siseturu Ühtlustamise Amet) läbi uuringu The Intellectual property SME Scoreboard 2016, mille eesmärgiks oli välja selgitada, kui suurel määral kasutavad väikese ja keskmise suurusega ettevõtted enda intellektuaalomandiõiguseid. Tänu Euroopa intellektuaalomandiõiguste 2015. aasta raportile oli juba varasemast teada, et suured ettevõtted registreerivad enda IP õiguseid neli korda suurema tõenäosusega kui SME-d. Seetõttu oli uuring samuti suunatud küsimusele, miks see täpsemalt nii on.

Põhjused, miks SME-d enda IP õigused tihtipeale kaitseta jätavad, peituvad informatsiooni ja/või teadmiste puudumises, keerulistes ja kallites registreerimisprotseduurides ning keerulistes ja kallites kohtukaasustes rikkumise korral.

Küll aga on IP õiguste kaitsmine SME-de arvates oluline eelkõige selleks, et:

  • ennetada kaubamärgi või muu õiguse kopeerimist;
  • saada õiguskindlust;
  • suurendada ettevõtte väärtust ja parandada oma imagot.

Seejuures hindasid SME-d IP õiguste kaitsmist hiljem enda äritegevuse suhtes üldjuhul väga positiivseks (13%) või positiivseks (47%), üksnes 36% leidis, et see ei mõjutanud nende äritegevust. Seetõttu asus 60% SME-dest seisukohale, et tegemist oli kindlasti väärt investeeringuga.

Uuringuraport on kättesaadav siit.