Patendibüroo RestMark pakub igakülgseid teenuseid intellektuaalomandi õiguskaitse alal.

Pikaajaline kogemus ning rahvusvaheline koostööpartnerite võrgustik võimaldavad meil efektiivselt tegutseda intellektuaalomandi õiguskaitse korraldamisel nii Eestis, Euroopa Liidus kui ka ülemaailmselt. Meie jaoks on oluline iga kliendiga kaasa mõelda, et leida konkreetsed ning toimivad lahendused kliendi vajadustest lähtuvalt.

Intellektuaalomandi eduka kaitse võti peitub õigeaegses reageerimises, mistõttu tasub võimalikele probleemidele mõelda veel enne, kui need tekkida jõuavad. RestMark juriidilise nõustamise abil jõuate optimaalsete lahendusteni intellektuaalomandi kaitsmisel, kindlustades end sellega oma loometöö, innovaatilise lahenduse või kaubamärgi ärakasutamise vastu teiste poolt. Teie parimaks kaitsmiseks paneme kokku intellektuaalomandi õiguskaitse strateegia, vormistame lepingud ja muud õiguslikud dokumendid, korraldame vajalike registreeringute tegemise ning jõushoidmise. Esindame kliente Eesti Patendiametis, Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametis (EUIPO), Maailma Intellektuaalomandi Organisatsioonis (WIPO), Tööstusomandi Apellatsioonikomisjonis, kohtutes ja teistes institutsioonides.

Kui õiguste rikkumine on juba toimunud, aitame sellele kiirelt, konkreetselt ja korrektselt reageerida. 

Patendibüroo RestMark on Rahvusvahelise Kaubamärgiassotsiatsiooni (International Trademark Association) liige.

Tänu pikaajalisele kogemusele, pädevatele ekspertidele ning headele partnerlussuhetele teiste professionaalidega oleme intellektuaalse omandi küsimustes Teie usaldusväärseks partneriks.