Kaie Puur

Eesti patendivolinik, Euroopa Ühenduse kaubamärgi- ja disainivolinik, partner

Keeled: eesti, inglise, vene

kaie.puur@restmark.ee

Kaie Puur on Patendibüroo RestMark asutaja ja partner. Ta on riiklikult atesteeritud patendivolinik kaubamärkide ja tööstusdisainilahenduste valdkonnas alates 2000. aastast, leiutiste ja mikrolülituste topoloogia valdkonnas alates 2013. aastast ning Euroopa kaubamärgi- ja disainivolinik alates 2004. aastast.

Kaie Puur on Patendivolinike Koja juhatuse liige.

Kaiel on pikaajaline kogemus intellektuaalomandi kaitse valdkonnas nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil. Ta on edukalt kaitsnud oma klientide huve rohketes kaubamärgivaidlustes ja intellektuaalomandiga seotud läbirääkimistel. Samuti on ta aktiivne INTA liige ning mitmete kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil publitseeritud intellektuaalomandi teemaliste artiklite autor. Ühtlasi on ta olnud nii osaleja kui ka esinejana ülemaailmsetel intellektuaalomandi teemalistel seminaridel ja konverentsidel.

Intellektuaalomandi õiguskaitse alane töökogemus:

1994–2008 Patendibüroo Käosaar & Co, tööstusdisaini õiguskaitse osakonna juhataja, patendivolinik

2008–2009 Advokaadibüroo Rando Antsmäe, patendivolinik ja jurist

Alates 2009 Patendibüroo RestMark, partner, patendivolinik

Haridus:

1991 Tartu Ülikool, inglise filoloogia

2000 Tartu Ülikool, õigusteadus

Erialane täiendkoolitus:

- kaubamärgiõiguse koolitus „US Trademark Law and Practice“ USA-s 1995. aastal;

- arvukad intellektuaalomandi õiguskaitse alased seminarid ja konverentsid Eestis ja välisriikides.

Artiklid: