Margit Järvik

Patendi-, kaubamärgi- ja disainikonsultant

Keeled: eesti, saksa, inglise, hispaania

margit.jarvik@restmark.ee

Margit Järvik on töötanud intellektuaalomandi õiguskaitse valdkonnas alates 2004. aastast.
Patendibürooga RestMark liitus Margit 2013. aastal. Margit tegeleb patendi, kaubamärgi ja disaini kaitsestrateegiate väljatöötamisega ning registreerimisdokumentide ettevalmistamisega, teostab kaubamärgiotsinguid, jälgib ja korraldab patendi aastalõivude tasumist ning kaubamärgiregistreeringute kehtivuse pikendamist.

Margit Järvik on osalenud mitmetel kohalikel ja rahvusvahelistel intellektuaalomandi teemalistel seminaridel ja konverentsidel.

Intellektuaalomandi õiguskaitse alane töökogemus:

2006–2011 Euroopa Siseturu Ühtlustamise Amet, kaubamärgiassistent

Alates 2013 Patendibüroo RestMark, patendi-, kaubamärgi- ja disainikonsultant

Haridus:

2002 Tartu Ülikool, bakalaureusekraad, saksa keel ja kirjandus

2007 Tartu Ülikool, magistrikraad, põhikooli ja gümnaasiumi saksa keele õpetaja

Erialane täiendkoolitus:

– arvukad intellektuaalomandi õiguskaitse alased seminarid ja konverentsid Eestis ja välisriikides.