Konverents “Government, Security and Conflict in the Cyber Age” Tallinnas

Tallinna Tehnikaülikoolis toimus 4.-6. septembrini konverents “Government, Security and Conflict in the Cyber Age”, kus Patendibüroost RestMark Metida osales jurist Maria Silvia Martinson. Koostöös Oxfordi Ülikooliga korraldatud konverentsi iseloom oli interdistsiplinaarne, hõlmates IT valdkonda, õigusteadust, rahvusvahelisi suhteid ning riigiga seotud korralduslikke küsimusi.

Peakorraldaja, Oxfordi Ülikooli õppejõu Lucas Kello sõnul oli konverentsi peamiseks eesmärgiks algatada arutelu küberkaitsega seotud teemadel ning juhtida üldsuse tähelepanu asjaolule, et nii küberkaitsega seonduv õiguslik raamistik kui ka ministeeriumide pädevused ja tegutsemisprotokollid on viimastel aastatel toimunud arengutest hoolimata ebaselged ning puudub konsensus. Selle tulemusena valitseb rahvusvahelisel tasandil segadus ning võimetus kriisiolukorras efektiivselt tegutseda.

Konverentsi viimasel päeval toimus simulatsioon, mis näitlikustas elavalt eeltoodud problemaatikat. Oxfordi Ülikoolil on ka tulevikus plaanis korraldada küberkaitse teemalisi üritusi koostöös Eesti kõrgkoolidega.