OHIM nimetatakse Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametiks

Alates 23.märtsist 2016.a. on senise Siseturu Ühtlustamise Ameti (OHIM`i) nimi Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO). Samuti muutub senine ühenduse kaubamärk (CTM) Euroopa Liidu kaubamärgiks.

Muutuvad ka ametile makstavad lõivud.