Patendiamet avaldas juhised patenditaotluste menetlemiseks

Eesti Patendiamet avaldas käesoleva aasta 1. septembril juhised patenditaotluste ja patentide menetlemiseks. Juhised annavad hea ülevaate Patendiameti praktikast taotluste menetlemisel, tagavad suurema õigusselguse ning aitavad patenditaotlejal ja -omanikul teha võimalikult informeeritud otsuseid.

Juhis on eestikeelsena kättesaadav Patendiameti kodulehel.