Riigikogu võttis vastu ühtset patendikohut käsitleva lepingu ratifitseerimise seaduse

Riigikogu võttis 8. juunil vastu ühtset patendikohut käsitleva lepingu ning ühtse patendikohtu Põhjamaade ja Balti riikide piirkondliku talituse asutamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse. Eesti kirjutas ühtset patendikohut käsitlevale lepingule alla 19. veebruaril 2013 ning piirkondliku talituse asutamise kokkuleppele 4. märtsil 2014. Ratifitseerimise seadus jõustub 26. juunil 2017.

Ühtse mõjuga patendi regulatsiooni rakendamiseks on vajalik, et UPC lepingu ratifitseeriksid vähemalt 13 liikmesriiki, sealhulgas Prantsusmaa (ratifitseeris 14. märtsil 2014), Saksamaa ja Ühendkuningriik. Praeguseks on lepingu ratifitseerinud 12 liikmesriiki, mistõttu seisab regulatsiooni rakendamine üksnes Saksamaa ja Ühendkuningriigi taga.

Euroopa Komisjoni veebileht UPCA ratifitseerimise kohta on kättesaadav siit: https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/agreements-conventions/agreement/?aid=2013001.