Patendibüroo RestMark pakub järgnevaid teenuseid:

 • igakülgne nõustamine intellektuaalomandi õiguskaitse alastes küsimustes, nii autoriõiguste kui ka tööstusomandi valdkonnas
  (kaubamärgid, tööstusdisainilahendused, geograafilised tähised, domeeninimed, leiutised ja kasulikud mudelid),
  intellektuaalomandi kaitsestrateegia väljatöötamine;
 • esindamine Eesti Patendiametis, Tööstusomandi Apellatsioonikomisjonis ja kohtutes kaubamärkide, tööstusdisainilahenduste, leiutiste ja kasulike mudelite õiguskaitse tagamisel ja vaidluste lahendamisel;
 • esindamine Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametis (EUIPO) ja Maailma Intellektuaalomandi Organisatsioonis (WIPO) kaubamärkide ja tööstusdisainilahenduste registreerimise korraldamisel;
 • kaubamärkide ja tööstusdisainilahenduste registreerimise korraldamine nii Eestis, Euroopa Liidus kui koostööpartnerite abil ka kõigis välisriikides;
 • kaubamärgiotsingute tegemine Eesti, Euroopa Liidu ja rahvusvaheliste kaubamärkide registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärkide andmebaasides;
 • nõustamine intellektuaalomandi alaste vaidluste lahendamisel, läbirääkimistel, lepingute koostamisel;
 • kaubamärgi kujunduse väljatöötamine.

Taust-2-930