Domeeninimed

Domeeninimi on tähis, mis identifitseerib veebilehekülje. Domeeninime kasutuselevõtuks tuleb see registreerida pädeva asutuse juures, milleks Eesti riigitunnusega tippdomeeni (top level domain, TLD) .ee puhul on Eesti Interneti SA. Selleks, et võtta kasutusele domeeninimi, mis sisaldab üldtippdomeeni (generic top level domain, gTLD) nagu .com või .net, tuleb pöörduda Interneti Nimede ja Numbrite Määramise Korporatsiooni ehk ICANN-i poole. Mõlemal juhul registreeritakse domeeninimed akrediteeritud registripidaja vahendusel.

Domeeninimede registreerimise protsess on formaalne ning toimib first come, first served põhimõttel. Domeeninime registreerimise käigus teostatakse küll informatiivse ja tehnilise iseloomuga toiminguid, kuid ei viida läbi sisulist analüüsi kolmandate isikute varasemate õiguste suhtes. See toob omakorda kaasa rohkel arvul õigusrikkumisi varasemate õiguste omanike vastu. Sellisel juhul on varasemate õiguste omanikel siiski võimalik kasutada õiguskaitsevahendeid, sh pöörduda Domeenivaidluste Komisjoni, ICANN-i poolt tunnustatud vaidluste lahendamise organi poole või kohtutesse.

Oluline on siinkohal tähele panna, et domeeninime üksinda ei loeta varasemaks õiguseks, st see ei ole aluseks kaubamärkide, ärinimede ja muu kasutamise või registreerimise vaidlustamisel. Enda õiguste mitmekülgseks ja efektiivseks kaitsmiseks on vaja valida lisaks domeeninimele täiendavad meetmed.

Taust-2-930