Õiguste kaitse

Tööstusomandiga seotud õigused tekivad üldjuhul alates registreerimisest, kuid registreerimine üksi ei välista, et eelnimetatud õiguseid kunagi ei rikuta. Registreering annab aluse õigusrikkumiste vastu võidelda.

Tööstusomandi omanikel ning ka autoritel on võimalik õiguste rikkumise korral kasutada seaduses ettenähtud tsiviilõiguslikke õiguskaitsevahendeid või taotleda karistusõiguslike vahendite kohaldamist. Vastavalt õigusrikkumise iseloomule võib efektiivsena toimida nõudekirjade esitamine, läbirääkimistel osalemine, kohtueelsetesse vaidlusorganitesse, kohtutesse või prokuratuuri pöördumine.

Taust-2-930