Patendid

Leiutis on mis tahes tehnikavaldkonda kuuluv tehniline lahendus, täpsemalt mõne tehnilise probleemi lahendamiseks loodud tehniline lahendus, mille objekt võib olla seade, meetod ja/või aine. Leiutisele kaitse saamiseks tuleb see patenteerida või registreerida kasuliku mudelina. Kaitset võib taotleda mis tahes tehnikavaldkonna leiutisele, kui see on uus, omab leiutustaset ja on tööstuslikult kasutatav. Seejuures ei ole võimalik patendiga kaitsta näiteks avastust, arvutialgoritmi ja  -programmi ega rajatise, hoone ja maa-ala projekti ning skeemi.

Õigus taotleda patenti või kasuliku mudeli registreerimist on leiutise autoril ja tema pärijal või õigusjärglasel. Kui leiutis on loodud lepingukohustuste või tööülesannete täitmisel, on õigus taotleda patenti või kasuliku mudeli registreerimist autoril või muul isikul vastavalt lepingule või töölepingule.

Patent või kasuliku mudeli registreering annab patendiomanikule ainuõiguse kasutada leiutist ärilisel eesmärgil. Leiutise ainulaadsus määrab selle edasise arengu, mistõttu tuleks selle ärilisele potentsiaalile mõelda võimalikult varases staasiumis, sest hea leiutis võib saada eduka äri nurgakiviks.

Nii patent kui kasulik mudel on territoriaalse kehtivusega, seetõttu on leiutise kaitsmine vajalik kõigis nendes maades, kus leiutist kavatsetakse kasutada. Leiutist saab erinevates riikides kaitsta kas igas väljavalitud riigis eraldi või rahvusvaheliste kokkulepete võimalusi kasutades üheaegselt teatud riikide grupis.

Taust-2-930