Tööstusdisainilahendused

Tööstusdisainilahendus on toote tasapinnaline või ruumiline väliskujundus, mille üksikult või kombinatsioonis moodustavad vorm, konfiguratsioon, ornament, värvilahendus, faktuur ja materjal. Seejuures on oluline, et tööstusdisainilahendusena saab kaitsta üksnes selliseid tooteid, mille väliskujundus on tarbijale nähtav.

Õiguskaitse saab tööstusdisainilahendus, mis on uus, eristatav ning mille järgi on võimalik tööstuslikult või käsitöönduslikult valmistada tooteid. Tööstusdisainilahenduse omanikul on ainuõigus valmistada tööstusdisainilahenduse järgi tooteid, levitada, müüa, müügiks pakkuda või eelnimetatud eesmärkidel importida, eksportida ja ladustada registreeritud tööstusdisainilahenduse järgi valmistatud tooteid. Samuti on omanikul õigus keelata teistel isikutel tööstusdisainilahenduse järgi tooteid valmistada, müüa jm.

Tööstusdisainilahenduse kaitse on territoriaalne. Seda on võimalik registreerida siseriiklikul, Euroopa Liidu ning rahvusvahelisel tasandil Haagi konventsiooni alusel. Registreerimise protseduur ning menetluse kestus varieeruvad olenevalt kaitsmismeetodi valikust.

Eesti tööstusdisainilahenduse registreering kehtib 5 aastat ning seda on 5 aasta kaupa võimalik pikendada kogukehtivusega kuni 25 aastat.

Taust-2-930