Toetusfond intellektuaalse omandi kaitsmiseks

10. jaanuaril 2022 startis SME Fund’i teine toetuste voor, mis võimaldab väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel taotleda rahalist toetust enda intellektuaalse omandi kaitsmiseks.

Toetust saab taotleda kaubamärkide ja disainilahenduste registreerimiseks siseriiklikult kui ka Euroopa Liidu taotlusena, samuti väljaspool Euroopa Liitu. Euroopa Liidus intellektuaalset omandit kaitstes katab toetus 75% ametlikest lõivudest ning väljaspool Euroopa Liitu esitatud taotluste puhul 50% ametlikest lõivudest. Hüvitist makstakse kuni 1500 eurot.

Toetust saab taotleda ka leiutiste kaitsmiseks siseriikliku patendiga – hüvitise suuruseks on 50% ametlikest lõivudest ning hüvitist makstakse kuni 750 eurot.

Nii toetuse taotlemisel kui ka intellektuaalse omandi kaitsmisel võib kasutada patendivoliniku teenuseid, kuid patendivoliniku teenuste maksumust toetusfondist ei hüvitata.

Hüvitise saamiseks tuleb esmalt esitada toetustaotlus ning oodata intellektuaalse omandi kaitsmisega kuni toetusotsuse saamiseni, mis võtab üldreeglina kuni 15 tööpäeva. Pärast positiivse toetusotsuse saamist võib alustada intellektuaalse omandi kaitsmisega, sh tasuda riigilõivud, millele järgnevalt tuleb esitada tagasimakse saamiseks hüvitistaotlus. Kulud hüvitatakse 30 päeva jooksul.

Hüvitis on kättesaadav Euroopa Liidu territooriumil asutatud ettevõtetele, millel on vähem kui 250 töötajat ja mille aastakäive ei ületa 50 miljonit eurot ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 43 miljonit eurot.

Toetust on võimalik taotleda kuni 16. detsembrini, kuid toetusfondi ulatus on piiratud ja hüvitist antakse järjekorras esimestele taotlejatele.

Täiendavate küsimuste tekkimisel võtke ühendust meie patendivolinikega. Rohkem infot toetusfondist on kättesaadav ka Patendiameti ajaveebis.