Uus EL uuring kinnitas intellektuaalomandi olulisust

25. oktoobril 2016.a. avaldati juba kolmas uuringuraport Intellektuaalomandiga Seotud Õigusrikkumiste Euroopa Vaatluskeskuse ja Euroopa Patendiameti poolt, mis käsitleb sel korral intellektuaalomandi (IP) õiguse mahukate tööstuste majanduslikku sooritust Euroopa Liidus.

Uuringu eesmärgiks oli kaasajastatult hinnata panust, mille annavad Euroopa Liidu majandustele ühiselt tööstused, kes kasutavad intensiivselt erinevaid IP õiguseid. Uuringutulemused näitavad, et erinevad IP õigused on majanduslikult kasulikud ning võrreldes samalaadse 2013. aastal läbiviidud uuringuga on täheldada, et tööstused, kes kasutavad intensiivselt IP õiguseid, on kriisiperioodil paremini hakkama saanud.

Muuhulgas selgub raportist, et 38% kõikidest töökohtadest Euroopa Liidus on otseselt või kaudselt omistatavad IP õiguste mahukatele tööstustele. Seejuures maksavad eelnimetatud tööstused ka silmnähtavalt kõrgemat palka (46% võrra). 42% sisemajanduse kogutoodangust Euroopa Liidus on seotud IP õiguste mahukate tööstuste tegevusega, samuti moodustab nende tööstuste väliskaubanduse panus 90% kogu Euroopa Liidu väliskaubandusest.

Raport on inglise keeles kättesaadav siit.