Võltsitud ravimite mõju ulatub üksikisikust kaugemale

29. septembril ilmus intellektuaalomandiga seotud õigusrikkumiste Euroopa vaatluskeskuse (The European Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights) raport, mis puudutab intellektuaalomandi õiguste rikkumisega seotud majandusliku kahju suurust farmaatsiatööstuses.

Raporti aluseks olevas uurimuses vaadeldi võltsitud ravimite majanduslikku mõju Euroopa Liidu turul ning selle laiemaid mõjusid tööstusele, haldussüsteemile ja ühiskonnale tervikuna.

Muuhulgas leidis vaatluskeskus, et võltsitud ravimite tõttu kaotab sektor 4,4% oma iga-aastasest müügist, sealjuures jääb ettevõtetel tuluna saamata 10,2 miljardit eurot ja valitsustel 1,7 miljardit eurot maksude ning sotsiaaltoetustena. Otseselt ravimitööstusega seotud töökohti kaob umbes 37 700 igal aastal; lisades sinna kaudselt seotud töökohtade hulga, on numbriks tervelt 90 900.

Täiendav informatsioon ja raport on inglise keeles kättesaadavad siit: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ipr-infringement-pharmaceutical-sector.