Maria Silvia Martinson

Eesti patendivolinik (kaubamärgid, disainid), Euroopa Liidu kaubamärgi- ja disainivolinik

Keeled: eesti, inglise, vene

maria.silvia.martinson@restmark.ee

Maria Silvia Martinson asus patendibüroosse RestMark Metida tööle juristina 2015. aastal. Alates 2019. aasta sügisest on ta riiklikult atesteeritud patendivolinik kaubamärkide ja disainide valdkonnas ning Eesti Patendivolinike Koja liige. Maria Silvia spetsialiseerub Euroopa Liidu ja Eesti intellektuaalse omandi õigusele ning tal on laialdane kogemus kohalike ja rahvusvaheliste klientide nõustamisel ja esindamisel.

Maria Silvia osaleb aktiivselt erinevatel seminaridel ja konverentsidel. Ta on mitmete intellektuaalset omandit käsitlevate artiklite autoriks ning esinenud samateemalistel seminaridel, sh Eesti Patendiameti ja Ettevõtluskõrgkooli Mainor korraldatud seminaridel.

Alates 2019. aastast on ta AIPPI Eesti liige ning Tööstusomandi Apellatsioonikomisjoni liige.

Intellektuaalomandi õiguskaitse alane töökogemus:

Alates 2015 Patendibüroo RestMark Metida, jurist

Alates 2019 Patendibüroo RestMark Metida, Eesti patendivolinik (kaubamärgid, disainid), Euroopa Liidu kaubamärgi- ja disainivolinik

Haridus:

- 2019 Uppsala Ülikool, magistrikraad (LLM), intellektuaalse omandi õigus (cum laude approbatur)
- 2015 Tartu Ülikool, bakalaureusekraad, õigusteadus

Erialane täiendkoolitus:

- arvukad intellektuaalomandi õiguskaitse alased seminarid ja konverentsid Eestis ja välisriikides, sh AIPPI, INTA ja WIPO organiseeritud koolitused

Publikatsioonid: 

- Kuidas kaitsta oma brändi?, Äripäev, 21. september 2015

- Kuidas vabaneda küberskvottijast?, Äripäev, 25. jaanuar 2016

- Am I dealing with an IP scammer? https://metidalawfirm.wordpress.com/2016/02/19/am-i-dealing-with-an-ip-scammer/

- Key changes of the Community Trademark system https://metidalawfirm.wordpress.com/2015/12/29/key-changes-in-the-community-trademark-system/

- What You Ought to Know about Cybersquatting https://metidalawfirm.wordpress.com/2015/09/24/what-you-ought-to-know-about-cybersquatting/

- Consumers consider the essential function of the trademark to be their essential right https://metidalawfirm.wordpress.com/2015/06/18/consumers-consider-the-essential-function-of-the-trademark-to-be-their-essential-right/

- The admissibility of an Estonian geographical name as part of a trademark for food products https://metidalawfirm.wordpress.com/2015/03/12/the-admissibility-of-an-estonian-geographical-name-as-part-of-a-trademark-for-food-products/