Maria Silvia Martinson

Maria Silvia asus patendibüroosse RESTMARK juristina tööle 2015. aastal. Alates 2019. aasta sügisest on ta riiklikult atesteeritud patendivolinik kaubamärkide ja disainide valdkonnas. Maria Silvia spetsialiseerub Euroopa Liidu ja Eesti intellektuaalse omandi õigusele ning tal on laialdane kogemus kohalike ja rahvusvaheliste klientide nõustamisel ja esindamisel.

Maria Silvia osaleb aktiivselt erinevatel AIPPI, INTA, EUIPO ja WIPO korraldatud seminaridel ja konverentsidel. Ta on mitmete intellektuaalset omandit käsitlevate artiklite autoriks ning esinenud samateemalistel seminaridel, sh Eesti Patendiameti seminaridel.

Maria Silvia on intellektuaalse omandi kaitse lektor Ettevõtluskõrgkoolis Mainor. Ta on ühtlasi Eesti Patendiameti tööstusomandi apellatsioonikomisjoni liige ning AIPPI Eesti liige.

Intellektuaalomandi õiguskaitse alane töökogemus:

Alates 2015 Patendibüroo RESTMARK, jurist

Alates 2019 Patendibüroo RESTMARK, Eesti patendivolinik (kaubamärgid, disainid), Euroopa Liidu kaubamärgi- ja disainivolinik

Haridus:

– 2019 Uppsala Ülikool, magistrikraad (LLM), intellektuaalse omandi õigus (cum laude approbatur)
– 2015 Tartu Ülikool, bakalaureusekraad, õigusteadus

Erialane täiendkoolitus:

– arvukad intellektuaalomandi õiguskaitse alased seminarid ja konverentsid Eestis ja välisriikides, sh AIPPI, INTA ja WIPO organiseeritud koolitused