Privaatsuspoliitika

Teie privaatsus ja vastavus kõigile kohaldatavatele seadustele ja määrustele seoses teie kohta meie veebisaidi külastamisel kogutud isikuandmetega. restmark.ee on oluline Patendiamet Restmark OÜ. Meie veebisaiti kasutades nõustute, et me kogume ja kasutame teie andmeid vastavalt käesolevale privaatsuspoliitikale.

Käesoleva privaatsuspoliitikaga soovime teile selgitada, milliseid andmeid me kogume, kuidas me neid kasutame ja millised on teie õigused teie andmete kaitsmiseks. Poliitika kehtib ainult meie veebisaidi ja selle külastajate kohta ning ei kehti muude kanalite kaudu kogutud andmete kohta.

Teie andmete töötleja on Patendibüro Restmark OÜ

ettevõtte reg. number: 11600507

telefoninumber: (+372) 655 9803

Me kogume ja töötleme teavet vastavalt Euroopa Liidu üldisele andmekaitsemäärusele (GDPR), mis jõustus 25.05.2018.

Andmete kogumine ja kasutamine

Milliseid andmeid me kogume

Kogutud teave hõlmab teavet, mida te meile teadlikult ja aktiivselt edastate, kui kasutate meie teenuseid või kampaaniaid või osalete neis, samuti kogu teavet, mida teie seadmed saadavad meie toodetele ja teenustele juurdepääsul.

Andmed, mida me kogume, hõlmavad teavet, mida olete meiega teadlikult jaganud, kui kasutate meie teenuseid või kampaaniaid, ning teavet, mida teie seadmed automaatselt meile edastavad.

Teie isikuandmed võivad jõuda meieni järgmistel viisidel:

 • Kui võtate meiega ühendust telefoni, e-posti või veebivestluse teel
 • Kui sirvite veebisaiti restmark.ee
 • Kui kommenteerid, meeldid või jagad postitust meie sotsiaalmeediakontol
 • Kui tellite meie uudiskirja
 • Kui te kommenteerite meie veebisaidi postitusi

Kogutud andmete liigid

Isikuandmed

Me küsime teilt isikuandmeid ainult siis, kui see on vajalik teile teenuse osutamiseks. Kui võtate meiega ühendust või külastate meie veebisaiti, võite meiega jagada järgmist teavet:

 • Ees- ja perekonnanimi
 • E-posti aadress
 • Telefoninumber
 • Teie ja meie vaheline vestluse ajalugu
 • Teave teie veebilehitseja ja IP-aadressi kohta

Logifailid

Meie veebileht restmark.ee salvestab logifaile oma külastajate kohta. Kogutud teave võib hõlmata järgmist:

 • Kasutatava seadme tüüp
 • Interneti-protokolli (IP) aadress
 • brauseri tüüp
 • Interneti-teenuse pakkuja (ISP)
 • Veebisaidi külastamise kuupäev ja kellaaeg
 • Sisenemis- ja väljumislehe klõpsude arv veebilehel

Logifailides sisalduvat teavet kasutatakse suundumuste analüüsimiseks, veebisaidi haldamiseks, veebisaidi külastajate tegevuse jälgimiseks ja demograafilise teabe kogumiseks. Saadud teave ei ole mõeldud isiku tuvastamiseks ega võimalda seda teha.

Küpsised

Nagu enamik veebisaite, restmark.ee kasutab ka “küpsiseid”. Küpsis on sisuliselt tekstifail, mis salvestatakse kasutaja seadmesse, kui ta külastab veebilehte. Küpsiseid kasutatakse eelistuste, piirkondlike seadete, teenuste kasutamise võimaluste jne määramiseks ja salvestamiseks.

Soovi korral võite küpsiste kasutamise brauseri seadetes keelata, kuid sel juhul on võimalik, et teile pakutav teenus on häiritud.

Küpsised jagunevad püsivateks ja seansiküpsisteks. Püsiküpsised jäävad teie arvutisse või mobiilseadmesse ka pärast brauseri või arvuti sulgemist. Seansiküpsised kustutatakse siiski kohe pärast brauseri sulgemist.

Küpsised jagunevad vastavalt nende eesmärgile:

Vajalikud küpsised. Seansiküpsised, mille eesmärk on võimaldada teil kasutada meie veebisaidil pakutavaid teenuseid. Need küpsised aitavad autentida kasutajaid ja vältida kasutajakontode pahatahtlikku kasutamist. Ilma nende küpsisteta ei saa me teile soovitud teenuseid pakkuda.

Teavitusküpsised. Need küpsised tuvastavad, kas kasutajad on nõustunud küpsiste kasutamisega veebilehel.

Funktsionaalsuse küpsised. Need küpsised võimaldavad teie brauseril meeles pidada veebisaidi kasutamisel tehtud valikuid, näiteks salvestada teie sisselogimisandmed või keele-eelistused. Nende küpsiste eesmärk on pakkuda teile personaalsemat kasutuskogemust ja vältida teie eelistuste uuesti sisestamist.

Kuidas me kasutame andmeid

Me võime kasutada kogutud teavet erinevatel eesmärkidel, sealhulgas:

 • Meie veebilehe hooldamiseks, haldamiseks, arendamiseks, isikupärastamiseks ja laiendamiseks
 • Statistika kogumiseks, et saaksime pakkuda paremaid teenuseid ja/või pakkumisi ning mõista ja analüüsida meie veebilehe külastajate käitumist.
 • Teie tuvastamine telefoni, tekstisõnumi või e-posti teel
 • Kui saadame teile teavet ja küsime tagasisidet meie teenuste kohta.
 • Pettuste vältimiseks ja meie veebisaidi kaitsmiseks
 • Et me saaksime teiega suhelda sotsiaalmeedia konto kaudu.
 • Võimaldada vestlusajaloo lugemist, et kiirendada asjakohase nõuande andmist
 • Eesmärgiga parandada meie teenuse kvaliteeti ja pakkuda tõhusamaid sirvimislahendusi
 • uute toodete ja teenuste väljatöötamine või nende funktsionaalsuse parandamine
 • Et lihtsustada ja kiirendada meie vahelist suhtlust, kui võtate meiega ühendust.
 • Muudel eesmärkidel. Näiteks andmete analüüsimiseks, suundumuste uurimiseks, meie reklaamikampaaniate tõhususe hindamiseks.

Millistel juhtudel on võimalik, et me jagame teie andmeid

 • Me võime jagada või edastada teie isikuandmeid seoses meie ettevõtte omanikuvahetuse, ühinemise, varade müügi, rahastamise või omandamisega. Me teavitame teid teie isikuandmete edastamisest ja sellest, millal nende suhtes kohaldatakse teise privaatsuspoliitika sätteid.
 • Me võime jagada teie andmeid oma partnerettevõtetega, nõudes neilt käesoleva privaatsuspoliitika järgimist. Sidusettevõtete hulka kuuluvad meie ema- ja tütarettevõtted, ühisettevõtte partnerid või meie omanduses olevad ettevõtted.
 • Me võime jagada teie andmeid oma äripartneritega, et pakkuda teile teatud tooteid, teenuseid või kampaaniaid.
 • Teie nõusolekul võime avaldada teie isikuandmeid mis tahes muul eesmärgil.
 • Me oleme kohustatud avalikustama teie isikuandmeid, kui seadus seda nõuab. Heas usus võime avaldada teie andmeid ka selleks, et täita õiguslikke kohustusi, kaitsta meie õigusi või omandit, ennetada või avastada võimalikke õigusrikkumisi seoses meie teenuse kasutamisega ning tagada teenuse kasutajate turvalisus.

Teie isikuandmete säilitamine

Ettevõte säilitab teie isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidel. Me säilitame ja kasutame teie isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik meie juriidiliste kohustuste täitmiseks (näiteks kui meil on vaja säilitada teie andmeid kehtivate seaduste täitmiseks), vaidluste lahendamiseks ning meie juriidiliste lepingute ja põhimõtete jõustamiseks.

Ettevõte säilitab ka logifaile sisemise analüüsi eesmärgil. Logifaile säilitatakse tavaliselt lühemat aega, välja arvatud juhul, kui andmeid kasutatakse turvalisuse tugevdamiseks või meie teenuse funktsionaalsuse parandamiseks või kui me oleme seadusega kohustatud andmeid säilitama pikema aja jooksul.

Laste andmete töötlemine

Ükski meie toode või teenus ei ole suunatud alla 13-aastastele lastele ja me ei kogu teadlikult teavet alla 13-aastastelt lastelt. Kui meil tekib kahtlus, et töötleme alla 13-aastase isiku andmeid, eemaldame selle isiku kõigist meie andmebaasidest.

Teie õigused oma andmete kaitsmiseks

Teil on alati õigus oma andmeid meiega mitte jagada, teades, et see võib mõjutada teie kasutuskogemust meie veebisaidil. Kui te otsustate oma andmeid meiega mitte jagada, ei kohtle me teid seetõttu halvemini. Kui annate meile isikuandmeid, mõistate, et me kogume, salvestame, kasutame ja avalikustame neid kooskõlas käesoleva privaatsuspoliitikaga. Teil on õigus nõuda üksikasju teie kohta kogutud andmete kohta.

Kui me saame teie isikuandmeid kolmandatelt isikutelt, kaitseme neid vastavalt käesolevale privaatsuspoliitikale ja Eesti Vabariigi seadustele. Kui te ise jagate kolmandate isikute andmeid, kinnitate, et teil on ka selleks õigus ja luba.

Isegi kui olete eelnevalt nõustunud oma isikuandmete jagamisega meiega turunduslikel eesmärkidel, on teil õigus igal ajal oma meelt muuta. Teil on alati õigus lõpetada meiega suhtlemine ja nõuda, et me eemaldaksime teie andmed meie andmebaasidest. Aeg-ajalt võime küsida teie kohta teavet ka teie isikusamasuse kontrollimiseks. Kui leiate, et teie kohta kogutud andmed on ebatäpsed, aegunud, ebatäielikud, ebaolulised või eksitavad, võtke meiega ühendust e-posti aadressil: restmark@restmark.ee või telefoni teel: (+372). 9803 . Anname endast parima, et parandada ebatäpne, ebatäielik, eksitav või aegunud teave.

Kui usute, et oleme rikkunud asjakohast andmekaitseseadust ja soovite esitada kaebuse, võtke meiega ühendust, kasutades käesolevas dokumendis toodud kontaktandmeid, ja esitage meile kõik üksikasjad rikkumise kohta. Me uurime teie kaebust kiiresti ja vastame teile kirjalikult meie uurimise tulemuste ja sammude kohta, mida me võtame teie kaebuse lahendamiseks. Teil on ka õigus pöörduda reguleeriva asutuse või andmekaitseasutuse poole.

GDPRi andmekaitsega seotud õigused

Me tahame tagada, et te olete teadlik kõigist oma andmekaitseõigustest. Igal lehe kasutajal on õigus järgmistele tingimustele:

 • Juurdepääsuõigus – teil on õigus nõuda oma isikuandmete koopiaid.
 • Õigus andmete parandamisele – teil on õigus nõuda, et me parandaksime andmeid, mis teie arvates on ebatäpsed. Teil on ka õigus nõuda, et me täiendaksime andmeid, mis teie arvates on ebatäielikud.
 • Õigus andmete kustutamisele – teatavatel tingimustel on teil õigus taotleda oma isikuandmete kustutamist.
 • Õigus piirata andmete töötlemist – teatavatel tingimustel on teil õigus nõuda oma isikuandmete kasutamise piiramist.
 • Õigus esitada vastuväiteid isikuandmete kasutamisele – teatavatel tingimustel on teil õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete kasutamisele.
 • Õigus andmete ülekantavusele – teatavatel tingimustel on teil õigus nõuda, et edastaksime kogutud andmed kolmandale isikule või otse teile.

Teie andmete turvalisus

Teie isikuandmete turvalisus on meile oluline, kuid pidage meeles, et ükski internetipõhine teabevahetusmeetod või elektrooniline salvestusmeetod ei ole 100% turvaline. Kuigi me anname endast parima, et kaitsta teie andmeid, ei saa me tagada nende täielikku turvalisust.

Patendiamet Restmark OÜ võtab kõik mõistlikult vajalikud meetmed tagamaks, et teie andmeid töödeldakse turvaliselt ja kooskõlas käesoleva privaatsuspoliitikaga ning Eesti Vabariigi seadustega. Teie andmeid ei edastata ühelegi organisatsioonile ega riigile, välja arvatud juhul, kui selleks on mõjuv põhjus ja teie andmete turvalisus on tagatud.

Linkimine teistele veebisaitidele

Meie veebisaidil võite leida linke teistele veebisaitidele, mis ei kuulu meile. Kui klõpsate kolmanda osapoole lingile, suunatakse teid sellele kolmanda osapoole veebisaidile. Soovitame tungivalt lugeda iga külastatava saidi privaatsuspoliitikat.

Me ei kontrolli kolmandate osapoolte veebisaite ega vastuta nende sisu, privaatsuspoliitikate, pakutavate teenuste või muu eest.

Privaatsuspoliitika uuendused

Vajaduse korral on meil õigus teha muudatusi käesolevasse privaatsuspoliitikasse. Kui privaatsuspoliitikat uuendatakse, muudame dokumendi allosas oleva dokumendi uuendamise kuupäeva. Kui jätkate meie veebisaidi külastamist ja kasutamist pärast privaatsuspoliitika uuendamist, käsitame seda kui teie vaikivat nõusolekut muudatustega.

 

Viimati muudetud 09/05/2023