Meist

Patendibüroo RESTMARK

Patendibüroo RESTMARK pakub igakülgseid teenuseid intellektuaalomandi õiguskaitse alal. Pikaajaline kogemus ning rahvusvaheline koostööpartnerite võrgustik võimaldavad meil efektiivselt tegutseda intellektuaalomandi õiguskaitse korraldamisel nii Eestis, Euroopa Liidus kui ka ülemaailmselt. Meie jaoks on oluline leida konkreetsed ja toimivad lahendused teie vajadustest lähtuvalt.

Intellektuaalomandi eduka kaitse võti peitub õigeaegses reageerimises, mistõttu tasub võimalikele probleemidele mõelda veel enne, kui need tekkida jõuavad. Aitame teil jõuda optimaalsete lahendusteni enda loometöö kaitsmisel – paneme ühiselt intellektuaalomandi õiguskaitse strateegia, vormistame lepingud ja muud õiguslikud dokumendid, korraldame vajalike registreeringute tegemise ning jõushoidmise.

Esindame kliente Eesti Patendiametis, Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametis (EUIPO), Maailma Intellektuaalomandi Organisatsioonis (WIPO), Tööstusomandi Apellatsioonikomisjonis, kohtutes, domeenivaidluse komisjonis ja teistes institutsioonides.

Kui õiguste rikkumine on juba toimunud, aitame sellele kiirelt ja konkreetselt reageerida.

Patendibüroo RESTMARK on Rahvusvahelise Kaubamärgiassotsiatsiooni (International Trademark Association) liige.

Tänu pikaajalisele kogemusele, pädevatele ekspertidele ning headele partnerlussuhetele teiste professionaalidega oleme intellektuaalse omandi küsimustes Teie usaldusväärseks partneriks.

Patendivolinikud