Lühiülevaade kaubamärgiõigustest Brexiti valguses

Ühendkuningriigi tänavune lahkumine Euroopa Liidust on tõstatanud mitmeid küsimusi üleliiduliste intellektuaalomandiõiguste, sh kaubamärkide kehtivuse osas. Liidu õigus kehtib Ühendkuningriigis üleminekuperioodi lõpuni, mistõttu ei toimu 31. detsembrini 2020 muudatusi ka Euroopa Liidu kaubamärkide kehtivuse osas. Küll aga tasub teadlik olla muudatustest, mis leiavad aset juba 1. jaanuaril 2021.

Üleminekuperioodi lõpuks registreeritud Euroopa Liidu kaubamärkide omanikud ei pea Ühendkuningriigis kaitse saamiseks täiendavaid samme astuma ega lõive maksma. Nimelt loob sealne intellektuaalomandi amet liidu kaubamärgiga võrdväärse siseriikliku õiguse automaatselt. Ühendkuningriigis tekkiva õiguse säilitamiseks tuleb edaspidi maksta üksnes kehtivuslõive nagu ka Euroopa Liidu märkide puhul. Kaubamärgiomanikel, kes ei ole huvitatud Ühendkuningriigi registreeringust, tasub pärast üleminekuperioodi lõppu esitada Ühendkuningriigi võrdväärsest märgist loobumise taotlus või märgi kehtivuse pikendamise lõiv tulevikus lihtsalt maksmata jätta.

Mõnevõrra keerulisem on olukord üleminekuperioodi lõpuks veel taotluse staadiumis olevate märkidega. Taotluste omanikel on võimalik 9 kuu jooksul üleminekuperioodi lõppemisest esitada Ühendkuningriigi kaubamärgitaotlus, mis märgi ja kaupade/teenuste identsuse korral säilitab liidu taotluse kuupäeva ning prioriteedi. Pärast taotluse esitamist läbib see Ühendkuningriigis kaubamärgiekspertiisi ja vastavad formaalsused, mille edukal läbimisel väljastab amet kaubamärgitunnistuse.

Täiendavate küsimuste korral soovitame konsulteerida meie büroo volinikega.

JAGA uudist