Eesti on 2023. aasta ülemaailmses innovatsioonipingereas 16.kohal.

Kui eelmisel aastal tõusis Eesti esimest korda maailma 20 innovaatilisema majandusega riigi hulka, siis selleaastases pingereas kuulub Eestile 132 riigi seas 16. koht. Eesti tugevustena on raportis välja toodud eelkõige e-valitsemine, info- ja kommunikatsiooniteenuste import, riskikapitali tehingud ning ükssarvikute väärtus SKT suhtes. Ühena Eesti nõrkustest on muu hulgas välja toodud intellektuaalse omandiga tehtavatest tehingutest saadav tulu.

Kolmeteistkümnendat aastat järjest on ka aastal 2023 kõige innovaatilisema majandusega riigiks Šveits, millele järgnevad Rootsi, Ameerika Ühendriigid, Ühendkuningriik ja Singapur.

Eesti lähinaabritest on selleaastases pingereas Soome 6., Läti 37. ja Leedu 34. kohal.

Globaalset innovatsiooniindeksit (Global Innovation Index – GII) koostatakse ÜRO Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni (WIPO) juhtimisel igal aastal ning selle abil mõõdetakse maailma riikide majanduste innovatsioonivõimet. Indeks pannakse kokku erinevate indikaatorite põhjal, millega hinnatakse näiteks riikide poliitilist, institutsionaalset ja ärikeskkonda, aga ka hariduse ja teaduse olukorda.

2023. aasta globaalse innovatsiooniindeksi raporti leiab siit: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-2000-2023-en-main-report-global-innovation-index-2023-16th-edition.pdf

JAGA uudist