Eestis on intellektuaalomandi kaitsedokumendid elektroonilised

Alates 2024. aastast antakse Eestis patendikirjad, kasuliku mudeli tunnistused ja täiendava kaitse tunnistused välja elektrooniliselt, s.o pdf-vormingus digitaalselt allkirjastatuna, ning saadetakse taotlejale või tema esindajale e-postiga. Siiani väljastas Patendiamet neid dokumente paberil.

Aga ka praegu säilib patendiomanikul võimalus taotleda erandkorras tunnistuste väljaandmist paberil juhul, kui ta seda peaks soovima.

Kaubamärkide ja tööstusdisainilahenduste registreerimistunnistusis hakati elektrooniliselt väljastama juba 2019. aasta aprillist.

JAGA uudist