Kaie Puur

Kaie Puur on Patendibüroo RESTMARK asutaja ja partner. Ta on riiklikult atesteeritud patendivolinik kaubamärkide ja tööstusdisainilahenduste valdkonnas alates 2000. aastast, leiutiste valdkonnas alates 2013. aastast ning Euroopa kaubamärgi- ja disainivolinik alates 2004. aastast.

Kaie Puur on Patendivolinike Koja juhatuse liige.

Kaie Puuril on pikaajaline kogemus intellektuaalomandi kaitse valdkonnas nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil. Ta on edukalt kaitsnud oma klientide huve rohketes kaubamärgivaidlustes ja intellektuaalomandiga seotud läbirääkimistel.
Kaie Puur on INTA aktiivne liige ning mitmete kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil publitseeritud intellektuaalomandi teemaliste artiklite autor. Ühtlasi on ta olnud nii osaleja kui ka esinejana ülemaailmsetel intellektuaalomandi teemalistel seminaridel ja konverentsidel.

Intellektuaalomandi õiguskaitse alane töökogemus:
1994–2008 Patendibüroo Käosaar & Co, tööstusdisaini õiguskaitse osakonna juhataja, patendivolinik
2008–2009 Advokaadibüroo Rando Antsmäe, patendivolinik ja jurist
Alates 2009 Patendibüroo RESTMARK, partner, patendivolinik

Haridus:
1991 Tartu Ülikool, filoloogia
2000 Tartu Ülikool, õigusteadus
Erialane täiendkoolitus:
– kaubamärgiõiguse koolitus „US Trademark Law and Practice“ USA-s 1995. aastal;
– arvukad intellektuaalomandi õiguskaitse alased seminarid ja konverentsid Eestis ja välisriikides.