Leevi Markus

Leevi Markus on töötanud intellektuaalomandi õiguskaitse valdkonnas 2001. aastast. Alates 2005. aasta sügisest on ta riiklikult atesteeritud patendivolinik leiutiste ja mikrolülituste topoloogia valdkonnas.
Patendibürooga RESTMARK liitus Leevi 2021. aasta septembris. Leevi on patendivolinik, kes on peamiselt spetsialiseerunud keemia, meditsiini ja biotehnoloogiaalaste leiutiste õiguskaitsele.Tema peamiseks töövaldkonnaks on Euroopa patentide jõustamine ja leiutiste täiendava kaitse esitamisega seotud toimingud.

Leevi Markus on osalenud mitmetel kohalikel ja rahvusvahelistel intellektuaalomandi teemalistel koolitustel ja seminaridel.

Intellektuaalomandi õiguskaitse alane töökogemus:

2001–2021 Patendibüroo Käosaar, patendiosakonna juhataja, patendivolinik

Alates 2021 Patendibüroo RESTMARK, patendivolinik

Haridus:

1988 Tartu Ülikool, keemia (ametlikult võrdsustatud magistrikraadiga)

Erialane täiendkoolitus:

– Euroopa ja Saksamaa patendiõiguse koolitus – Vossius & Partner, München, 2002;

– arvukad intellektuaalomandi õiguskaitse alased seminarid ja konverentsid Eestis ja välisriikides.