TEENUSED

Patendibüroo RESTMARK pakub järgmisi teenuseid:

Kauba­märgid

Kaubamärgid on teie brändi nurgakivid. Teie logod, sõnamärgid ning sloganid võimaldavad tarbijatel eristada teie kaupu või teenuseid konkurendi omadest ning täidavad ka reklaami- ja kvaliteedifunktsiooni, olles vahelüliks tarbijate ja ettevõtte vahel.

Tööstus­disaini­lahendused

Kui olete loonud uudse disaini, on praegu õige hetk selle kaitsmiseks. Tööstus­disainilahendusena saab kaitsta tasapinnaliste või ruumiliste toodete väliskujundust.

Leiutised

Olgu teil uudne seade, meetod, aine, või nende kombinatsioon – võtmekohaks on enda leiutise õigeaegne kaitsmine. Eestis saab leiutisi kaitsta kas patendiga või kasuliku mudelina („väikepatent“). Leiutise registreerimine annab teile monopoli ise leiutist kasutada ning võimaluse keelata teistel selle kasutamist.

Domeeni­nimed

Domeeninimi on tähis, mis identifitseerib veebilehekülje. Kuna domeeninimesid registreeritakse kes ees, see mees põhimõttel, on need paljude õigusvaidluste põhjuseks.

Autoriõigus

Absoluutselt kõik meist on autorid. Autoriõigus tekib automaatselt originaalse teose loomisel, kui teos on väljendatud objektiivses vormis ja seda saab reprodutseerida. Töö loetakse originaalseks, kui see on indiviidi enda intellektuaalne looming.

Nõustamine ja õiguste kaitse

Õigused tekivad kas automaatselt (autoriõigus) või vajavad registreeringut (enamasti kaubamärgid, disainid, leiutised). Samuti ei tähenda õiguste kaitsmine, et neid õiguseid kunagi ei rikuta. Seejuures annab enda intellektuaalse omandi nutikas haldamine tugeva aluse õigusrikkumise vastu võitlemiseks.