Autoriõigus

Absoluutselt kõik meist on autorid. Autoriõigus tekib automaatselt originaalse teose loomisel, kui teos on väljendatud objektiivses vormis ja seda saab reprodutseerida. Töö loetakse originaalseks, kui see on indiviidi enda intellektuaalne looming.

Sotsiaalmeedia olulisuse kasvuga näeme aina enam näiteid autoriõiguse selgest rikkumisest. Näiteks kasutatakse teiste tehtud pilte või kirjutatud tekste. Olete te autor või kasutaja, saame aidata teil kindlaks teha, et teie õiguseid ei rikuta, ning et teie ei riku kellegi teise õiguseid.

Pakume järgnevaid autoriõigusega seotud teenuseid: