Eesti tööstusomandi statistika – 2022. aasta esimene poolaasta

Eesti Patendiamet avaldas 2022. aasta esimese poolaasta tööstusomandi statistika õiguskaitse taotluste menetlemise ja vastavate registrite kohta.

Muude andmete hulgas näitavad aruanded, et 2022. aasta esimesel poolaastal esitati kokku 9 patenditaotlust, kusjuures 7 neist olid Eesti taotlejate poolt esitatud. Riiklikku registrisse kanti 682 Euroopa patenti ja samal ajal kustutati registrist 587. Taastati 13 patendi kehtivus. Kasuliku mudeli taotluste arv oli 21, millest ainult 1 oli esitatud PCT alusel.

Kokku esitati 534 siseriiklikku kaubamärgitaotlust, neist 453 Eesti elanike poolt. Madridi süsteemi kaudu määrati Eestile veel 447 kaubamärki. 2022. aasta esimesel poolaastal tegi Eesti Patendiamet 764 siseriiklikku kaubamärgi ekspertiisiotsust – neist 721 olid avaldatud registreerimisotsused. Eestile määratud kaubamärkide arv oli vastavalt 388 ja 292.

Esitati 20 siseriiklikku tööstusdisainilahenduse registreerimistaotlust, samas kui Haagi süsteemi kaudu esitati 11 täiendavat disainilahenduse registreerimistaotlust.

Täiendavat üksikasjalikku teavet statistika kohta leiate Eesti Patendiameti veebilehelt: https://www.epa.ee/en/office-news-contact/patent-office/statistics.

JAGA uudist